Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Doeltreffendheid

Technische doeltreffendheid van Actis-isolatie

Actis Logo

Hoe kan men de thermische doeltreffendheid van warmteweerkaatsende isolatie meten?

In Frankrijk gebruiken de keuringsorganismen die de verordeningen opstellen 2 methodologieën om de doeltreffendheid van isolatiemateriaal te meten in het laboratorium, namelijk de hotbox en de hotplate.

Met de hulpmiddelen waarop die berekeningsmethodes gebaseerd zijn, kan men enkel dik en homogeen materiaal ijken. Er bestaat nog steeds geen gehomologeerde methode die rekening houdt met de straling.

De huidige normen voor het meten van isolatie houden enkel rekening met de energieoverdracht door geleiding. Wanneer die normen (de regels ThK77, ThG, NF-X 10-021, NF-X 10-022 en ISO 8990) worden toegepast.

Op warmteweerkaatsend isolatiemateriaal, verkrijgt men resultaten die niet representatief zijn. Daarom kunnen de producten enkel worden geijkt door het energieverbruik van een warmteweerkaatsende isolatie te vergelijken met dat van een standaardisolatie.

 

In zijn Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum te Limoux, heeft ACTIS dan ook een Europees controleorganisme (TRADA TECHNOLOGY LTD) ingeschakeld om er proeven op ware grootte uit te voeren op zijn isolatiemateriaal TRISO-SUPER 9+ ®

Voorbeelden van verbruik (kWu) dat door TRADA TECHNOLOGY LTD werd vastgesteld

Homologatie van de bouw van de testcellen, van de instrumenten die gebruikt worden voor het meten en registreren van de fysische waarden van de testmethodologie en van de strikte toepassing van de procedures.

Gemiddelde buitentemperaturen tussen 9oC en 16oC.

Gemiddelde relatieve vochtigheid tussen 56 en 76 %.

Gemiddelde temperatuur van de pannen tussen 8oC en 19oC. Om de 30 seconden werden er 22 parameters gemeten en om de halve dag 1442 parameters (op verschillende plaatsen in de constructies waren er sensoren aangebracht voor het meten van de binnen- en buitentemperaturen, de vochtigheid en het energieverbruik in kWu).
Tests van 18/02/97 tot 18/04/97 Met TRISO-SUPER 9 + ® geïsoleerde dakconstructie Dakconstructie geïsoleerd met een 200 mm dikke traditionele isolatie
Buitenafmetingen van de constructies Breedte: 4 mLengte: 7,2 m Hoogte: 3,60 m Breedte: 4 mLengte: 7,2 m Hoogte: 3,60 m
Referentieoppervlakte van de niet geïsoleerde constructies 80,08 m2 80,08 m2
Geïsoleerde binnenoppervlakte 78,7 m2 65,3 m2
Geïsoleerd binnenvolume 52 m3 47 m3
Gemiddelde binnentemperatuur 22,41oC 22,98oC
Energieverbruik per m2 geïsoleerde oppervlakte 6,80 kWu 7,95 kWu