Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Daken > Plaatsing onder het dakgebint

 

Adviezen voor het plaatsen van Actis-isolatie onder het dakgebint.

Actis Logo

afwerking met lambrisering: klik om te vergroten afwerking met gipsplaten: klik om te vergroten

 • Triso-Super 9 MAX
 • Triso-Super 10
 • Triso-Super 12
 • Triso-Laine MAX
 • Triso-Protec


  • Door het plaatsen van ACTIS-isolatie verkrijgt u een
   opmerkelijke winst aan oppervlakte en bewoonbare ruimte op zolders…


  • Om de zichtbare balken aan
   de binnenzijde te behouden.

  • Bij het isoleren en
   renoveren van een bestaand dak
 • Het isolatiemateriaal bij voorkeur verticaal afrollen vanaf de top van het dak
 • Het isolatiemateriaal op regelmatige afstand vastnieten onder de daksparren (kepers) en tegen de binnenrand van de gordingen.
 • Voor een volledige afdichting tegen binnendringende lucht, de omslagen vasthechten.
 • Onderaan de helling het isolatiemateriaal rechtstreeks op de muurbalk nieten.
Afwerking met gipskartonplaten
 • De ophangstangen aan de daksparren bevestigen of de renovatiebouten doorheen het isolatiemateriaal op de kepers schroeven, vervolgens de draagprofielen en de gipskartonplaten aanbrengen.

Afwerking lambrisering

 • een raamwerk van draaglatten maken op het isolatiemateriaal ter hoogte van de daksparren (kepers) en
  gordingen.
Tips voor het aanbrengen
  1. Het isolatiemateriaal opspannen tussen twee luchtspouwen.
   Plaats in alle gevallen het isolatiemateriaal altijd tussen twee luchtspouwen om de energie-uitwisseling door straling te bevorderen.
   Opgelet: bij isolatie bovenop het dakgebint moet onder de dakbedekking worden geventileerd.
 1. Ventilatie.Het ventileren van het dak is van essentieel belang en is verplicht. Een goede verluchting, door het toevoegen van ventilatiedakpannen onderaan en bovenaan nokpannen of geventileerde nokafsluitingen, zorgt voor
  een optimaal comfort in de zomer en voorkomt condensatieproblemen in de winter.
 2. De hermetische afdichting voor lucht en
  toevallige waterlekken verzekeren

  ACTIS-isolatiematerialen moeten zodanig worden
  aangebracht dat ze perfect hermetisch afsluiten tegen lucht en occasioneel doorsijpelend water, en zo een garantie vormen voor een doeltreffende en duurzame isolatie. De randen elkaar 5 tot 10 cm laten overlappen. De aansluitingen bedekken met kleefband ISPDHESIF ALU.
  Belangrijk: voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat (15 x 40).Nieten: min. 14 mm, behalve voor TRISO-LAINE + (17 mm)
 3. Varia
  • Gladde isolatie
   Bij het isoleren dient men rekening te houden met alle onderdelen van het gebouw die warmteverlies naar buiten kunnen veroorzaken: deuren, ramen, dak, schouwen en ventilatie.ACTIS-isolatie kan niet verhelpen aan fouten door slecht geïsoleerd of defect houtwerk of thermische bruggen als gevolg van constructiegebreken.
  • Schouwen en inserthaarden
   Gebruik nooit ACTIS-isolatiematerialen om een schouwleiding, een inserthaard of een warmterecuperatie-installatie te isoleren. Respecteer de reglementaire afstand rond de schouwleidingen.
  • OpslagACTIS-isolatiematerialen moeten worden opgeslagen onder dak, beschermd tegen regen of sneeuw.
  • Opgelet voor de zon
   ACTIS-isolatiematerialen mogen niet langdurig rechtstreeks in contact blijven met ultravioletstralen (buitenopsleg, plaatsing vóór afdekking, enz…). Bij het plaatsen van ACTIS-isolatiematerielen in open lucht, de ogen beschermen met een zonnebril indien nodig.
  • Afwerking
   Laat het isolatiemateriaal niet zichtbaar
   in woonruimten.
   Decoratief bekledingsmateriaal, zoals gipskartonplaten, moeten minimaal 10 mm dik zijn, gewone houtpanelen tussen 14 en 18 mm en door-en-door brandwerend gemaakte panelen tussen 10 en 15 mm (CSTB-gids voor interieurisolatie).

OF

OM DE PLAATSINGSTIJD IN TE SCHATTEN

Toepassingen gemiddelde : plaatsingstijd * met 2 personen
voor 20 m2 voor 100 m2
Op daktimmerwerk, langs buiten < 1 uur < 4 uren
Zolder, langs binnen 1 uur < 5 uren
Met verticale wanden 1/2 uur < 2,3 uren
* zonder afwerking
TIP

Voor meer gemak tijdens het plaatsen, uw schroeven vooraf in een vettige substantie dompelen. VERZEKERING


In zijn hoedanigheid van fabrikant van
isolatiematerialen, heeft ACTIS bij de verzekeraar AZUR ASSURANCES IARD een contract voor beroepsverantwoordelijkheid voor fabrikanten en
gelijkgestelden afgesloten onder het nr. 353.116 TPRF 257, dat recht geeft op een tienjarig verzekeringsattest, dat meer bepaald de volgende waarborgen geeft

 1. m.b.t; artikel 1792.4 van de Wet nr. 78.12 van 4 januari 1978, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fabrikant met de bouwonderneming, de aannemer van werken voor de tienjarige verantwoordelijkheid (artikel nr 1792 en 1792.2 van het Burgerlijk Wetboek) en de goede werking (artikel nr
  1792.3 van het Burgerlijk Wetboek) voor de in het contract verzekerde producten, voor zover deze erkend is voor elementen die de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.
 2. m.b.t. verborgen gebreken voor de verzekerde producten gedurende 2jaar voor de elementen van demonteerbare uitrustingen en maximaal 10 jaar voor andere producten.