Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Daken > Plaatsing op het dakbeschot turmeric skin care home remedies
Actis Logo

https://holistickenko.com/face-mask-raw-cacao-and-turmeric/

turmeric skin care home remedies

 • Triso-Super 9 MAX
 • Triso-Super 10
 • Triso-Super 12
 • Triso-Laine MAX
 • Triso-Protec


 • Laat het timmerwerk langs binnen zichtbaar.

 • Isoleert doorlopend dakgebint en nok.

 • Totale hermetische luchtafsluiting.

 • Maakt bovendien ook nog waterdicht

 • Om te zorgen voor een spouw met onbeweeglijke lucht tussen het isolatiemateriaal en het dakbeschot of is turmeric good for face and of de dakbeplanking (grotere thermische efficiëntie), latten op deze beplanking aanbrengen ter hoogte van elke dakspar (keper)N.B. het plaatsen van het product rechtstreeks op het dakbeschot, zonder luchtspouw onder het isolatiemateriaal, levert toch ook reeds een voldoende thermische efficiëntie op.
 • Het isolatiemateriaal bij voorkeur afrollen vanaf de top van het dak.
 • Het isolatiemateriaal op de latten nieten.
 • Overlappingen van 5 tot 10 cm maken.
 • De aansluitingen bedekken met kleefband “ISODHESIF”.
 • Voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat(15×40).
 • Onderaan de helling een afdichtingfolie aanbrengen en het isolatiemateriaal op deze folie vastnieten.
 • De tengellatten, de panlatten en vervolgens de dakbedekking aanbrengen.
Tips voor het aanbrengen
  1. Het isolatiemateriaal opspannen tussen twee luchtspouwen.
   Plaats in alle gevallen het isolatiemateriaal altijd tussen twee luchtspouwen om de energie-uitwisseling door straling te bevorderen.
   Opgelet: bij isolatie bovenop het dakgebint moet onder de dakbedekking worden geventileerd.
 1. Ventilatie.
  Het ventileren van het dak is van essentieel belang en is verplicht. Een goede verluchting, door het toevoegen van ventilatiedakpannen onderaan en bovenaan, nokpannen of cacao powder healthy and of geventileerde nokafsluitingen, zorgt voor een optimaal comfort in de zomer en voorkomt condensatieproblemen in de winter.
 2. De hermetische afdichting voor lucht en
  toevallige waterlekken verzekeren.

  ACTIS-isolatiematerialen moeten zodanig worden aangebracht dat ze perfect hermetisch afsluiten tegen lucht en occasioneel doorsijpelend water, en zo een garantie vormen voor een doeltreffende en duurzame isolatie. De randen elkaar 5 tot 10 cm laten overlappen. De aansluitingen bedekken met kleefband ISPDHESIF ALU.
  Belangrijk: voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat (15 x 40).Nieten: min. 14 mm, behalve voor TRISO-LAINE + (17 mm)
 3. Varia
  • Gladde isolatie
   Bij het isoleren dient men rekening te houden met alle onderdelen van het gebouw die warmteverlies naar buiten kunnen veroorzaken: deuren, ramen, dak, schouwen en ventilatie.ACTIS-isolatie kan niet verhelpen  aan fouten door slecht geïsoleerd of defect houtwerk of turmeric stain skin and of thermische bruggen als gevolg van constructiegebreken.
  • Schouwen en inserthaarden
   Gebruik nooit ACTIS-isolatiematerialen om
   een schouwleiding, een inserthaard of how turmeric is useful for face and of een warmterecuperatie-installatie te isoleren. Respecteer de reglementaire afstand rond de schouwleidingen.
  • Opslag
   ACTIS-isolatiematerialen moeten worden opgeslagen onder dak, beschermd tegen regen of turmeric face mask for dry skin and of sneeuw.
  • Opgelet voor de zon
   ACTIS-isolatiematerialen mogen niet langdurig rechtstreeks in contact blijven met ultravioletstralen(buitenopsleg, plaatsing vóór afdekking, enz…). Bij het plaatsen van ACTIS-isolatiematerialen in open lucht, de ogen beschermen met een zonnebril indien nodig.
  • Afwerking
   Laat het isolatiemateriaal niet zichtbaar in woonruimten.Decoratief bekledingsmateriaal, zoals gipskartonplaten, moeten minimaal 10 mm dik zijn, gewone houtpanelen tussen 14 en 18 mm en door-en-door brandwerend gemaakte panelen tussen 10 en 15 mm (CSTB-gids voor interieurisolatie).

OF

OM DE PLAATSINGSTIJD IN TE SCHATTEN

Toepassingen gemiddelde : plaatsingstijd * met 2 personen
voor 20 m2 voor 100 m2
Op daktimmerwerk, langs buiten < 1 uur < 4 uren
Zolder, langs binnen 1 uur < 5 uren
Met verticale wanden 1/2 uur < 2,3 uren
* zonder afwerking
TIP

 

Voor meer gemak tijdens het plaatsen, uw schroeven vooraf in een vettige substantie dompelen. VERZEKERING


In zijn hoedanigheid van fabrikant van isolatiematerialen, heeft ACTIS bij de verzekeraar AZUR ASSURANCES IARD een contract voor beroepsverantwoordelijkheid voor fabrikanten en gelijkgestelden afgesloten onder het nr. 353.116 TPRF 257, dat recht geeft op een tienjarig verzekeringsattest, dat meer bepaald de volgende waarborgen geeft

 1. m.b.t; artikel 1792.4 van de Wet nr. 78.12 van 4 januari 1978, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fabrikant met de bouwonderneming, de aannemer van werken voor de tienjarige verantwoordelijkheid (artikel nr 1792 en 1792.2 van het Burgerlijk Wetboek) en de goede werking (artikel nr
  1792.3 van het Burgerlijk Wetboek) voor de in het contract verzekerde producten, voor zover deze erkend is voor elementen die de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.
 2. m.b.t. verborgen gebreken voor de verzekerde producten gedurende 2jaar voor de elementen van demonteerbare uitrustingen en maximaal 10 jaar voor andere producten.

De details…


P
laatsen van de eerste strook

Plaats de eerste strook van de isolatie onderaan de dakhelling. Het isoleren gebeurt met de dakhelling mee of cacao powder uses and of haaks op de kepers.

Rol de isolatie af en bevestig deze op het dakbeschot aan de afvoergoot evenals op de eerste keper.
 Plaatsen van de volgende stroken


Laat elke volgende strook de vorige strook 50 à 100 mm overlappen, waarbij u om de 50 à 100 mm beide stroken vastniet op de keper. Bedek de voegen met
ISO-DHESIF ®.

Werk op dezelfde manier af als de eerste strook isolatie.

Laat het isolatiemateriaal doorlopen over de nok heen
.

Afwerking

Niet de isolatie vast op het dakbeschot en aan de muurplaat.

Plooi het uiteinde van de rol om teneinde het binnendringen van vocht in het materiaal te vermijden of plaats een panlat teneinde een goede afdichting te bekomen.

Afwerking aan de dakgoot gebeurt met een dakfolie (zie afb 1).

P
laatsen van de dakbedekking

Bevestig de tengellatten.

Plaats de panlatten op de vereiste afstanden in functie van de door u gekozen dakbedekking.

Plaats onmiddellijk de dakbedekking.

https://holistickenko.com/face-mask-raw-cacao-and-turmeric/