Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Daken > Plaatsing op het dakgebint

 

Adviezen voor het plaatsen van Actis-isolatie op
het dakgebint.

Actis Logo

 • Triso-Super 9 MAX
 • Triso-Super 10
 • Triso-Super 12
 • Triso-Laine MAX
 • Triso-Protec


 • Laat het timmerwerk langs binnen zichtbaar.

 • Isoleert doorlopend dakgebint en nok.

 • Totale hermetische luchtafsluiting.

 • Maakt bovendien ook nog waterdicht

 • Isolatiemateriaal bij voorkeur verticaal afrollen vanaf de bovenrand van het dak
 • Het isolatiemateriaal vastnieten op de daksparren (kepers).
 • Overlappingen van 5 tot 10 cm maken.
 • De aansluitingen bedekken met kleefband “ISODHESIF”
 • Voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat(15×40).
 • Onderaan de helling de dwarsbalken tussen de daksparren vastmaken, een afdichtingfolie aanbrengen en het isolatiemateriaal op deze folie en de dwarsbalk vastnieten.
 • De tengellatten, de panlatten en vervolgens de dakbedekking aanbrengen.
Tips voor het aanbrengen
  1. Het isolatiemateriaal opspannen tussen twee luchtspouwen.
   Plaats in alle gevallen het isolatiemateriaal altijd tussen twee luchtspouwen om de energie-uitwisseling door straling te bevorderen.
   Opgelet: bij isolatie bovenop het dakgebint moet onder de dakbedekking worden geventileerd
 1. Ventilatie.
  Het ventileren van het dak is van essentieel belang en is verplicht. Een goede verluchting, door het toevoegen van ventilatiedakpannen onderaan en bovenaan nokpannen of geventileerde nokafsluitingen, zorgt voor een optimaal comfort in de zomer en voorkomt condensatieproblemen in de winter.
 2. De hermetische afdichting voor lucht en toevallige waterlekken verzekeren.
  ACTIS-isolatiematerialen moeten zodanig worden aangebracht dat ze perfect hermetisch afsluiten tegen lucht en occasioneel doorsijpelend water, en zo een garantie vormen voor een doeltreffende en duurzame isolatie. De randen elkaar 5 tot 10 cm laten overlappen. De aansluitingen bedekken met kleefband ISPDHESIF ALU.Belangrijk: voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat (15 x 40).Nieten: min. 14 mm, behalve voor TRISO-LAINE + (17 mm)
 3. Varia
  • Gladde isolatie
   Bij het isoleren dient men rekening te houden met alle onderdelen van het gebouw die warmteverlies naar buiten kunnen veroorzaken: deuren, ramen, dak, schouwen en ventilatie.ACTIS-isolatie kan niet verhelpen aan fouten door slecht geïsoleerd of defect houtwerk of thermische bruggen als gevolg van constructiegebreken.
  • Schouwen en inserthaarden
   Gebruik nooit ACTIS-isolatiematerialen om een schouwleiding, een inserthaard of een  warmterecuperatie-installatie te isoleren. Respecteer de reglementaire afstand rond de schouwleidingen.
  • Opslag
   ACTIS-isolatiematerialen moeten worden opgeslagen onder dak, beschermd tegen regen of sneeuw.
  • Opgelet voor de zonACTIS-isolatiematerialen mogen niet langdurig rechtstreeks in contact blijven met ultravioletstralen (buitenopsleg, plaatsing vóór afdekking, enz…). Bij het plaatsen van ACTIS-isolatiematerielen in open lucht, de ogen beschermen met een zonnebril indien nodig.
  • Afwerking
   Laat het isolatiemateriaal niet zichtbaar in woonruimten.Decoratief bekledingsmateriaal, zoals gipskartonplaten, moeten minimaal 10 mm dik zijn, gewone houtpanelen tussen 14 en 18 mm en door-en-door brandwerend gemaakte panelen tussen 10 en 15 mm (CSTB-gids voor  interieurisolatie).

OF

OM DE PLAATSINGSTIJD IN TE
SCHATTEN

Toepassingen gemiddelde : plaatsingstijd * met 2 personen
voor 20 m2 voor 100 m2
Op daktimmerwerk, langs buiten < 1 uur < 4 uren
Zolder, langs binnen 1 uur < 5 uren
Met verticale wanden 1/2 uur < 2,3 uren
* zonder afwerking
TIP


Voor meer gemak tijdens het plaatsen, uw schroeven vooraf in een vettige substantie dompelen.

VERZEKERING


In zijn hoedanigheid van fabrikant van isolatiematerialen, heeft ACTIS bij de verzekeraar AZUR ASSURANCES IARD een contract voor beroepsverantwoordelijkheid voor fabrikanten en gelijkgestelden afgesloten onder het nr. 53.116 TPRF 257, dat recht geeft op een tienjarig verzekeringsattest, dat meer bepaald de volgende waarborgen geeft

 1. m.b.t; artikel 1792.4 van de Wet nr. 78.12 van 4 januari 1978, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fabrikant met de bouwonderneming, de aannemer van werken voor de tienjarige verantwoordelijkheid (artikel nr 1792 en 1792.2 van het Burgerlijk Wetboek) en de goede werking (artikel nr
  1792.3 van het Burgerlijk Wetboek) voor de in het contract verzekerde producten, voor zover deze erkend is voor elementen die de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.
 2. m.b.t. verborgen gebreken voor de verzekerde producten gedurende 2jaar voor de elementen van demonteerbare uitrustingen en maximaal 10 jaar voor andere producten.