Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Muren > Plaatsing op lijmnoppen

 

Adviezen voor het plaatsen van Actis-muurisolatie op kleefmortel.

Actis Logo

 • Triso-murs+ • De geringe dikte van de isolatie optimaliseert de bewoonbare oppervlakte.

 • De ruimte aangebracht tussen isolatie en afwerking, langs de warme zijde, laat toe technische leidingen gemakkelijk aan te brengen (water, elektriciteit).

 • het “koudewand effect” wordt uitgeschakeld.

 • Kan snel geplaatst worden.

 • Triso-murs+ heeft een vasthechtingsrooster om aanhechting op kleefmortel te verbeteren.

 

Plaatsen op kleefmortel

 • Gaten in de muur dichtmaken vooraleer de isolatie aangebracht wordt.
 • De te isoleren muur reinigen en er de lijmnoppen op aanbrengen.

 • De isolatie verticaal afrollen en op de noppen spannen om de lijm in het raster te doen dringen.

 • Overlappingen van 5 tot 10 cm maken.

 • De aansluitingen bedekken met kleefband ISODHESIF® ALU.

Afwerking

 • Ongeacht de afwerking (gipskartonplaten op metalen geraamte, gipstegels of gipsstenen enz.), steeds een luchtspouw laten van ongeveer 2 cm tussen isolatiemateriaal en afwerking.

* zonder afwerking  VERZEKERING


In zijn hoedanigheid van fabrikant van isolatiematerialen, heeft ACTIS bij de verzekeraar AZUR ASSURANCES IARD een contract voor beroepsverantwoordelijkheid voor fabrikanten en gelijkgestelden afgesloten onder het nr. 353.116 TPRF 257, dat recht geeft op een tienjarig verzekeringsattest, dat meer bepaald de volgende waarborgen geeft

 1. m.b.t; artikel 1792.4 van de Wet nr. 78.12 van 4 januari 1978, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fabrikant met de bouwonderneming, de aannemer van werken voor de tienjarige verantwoordelijkheid (artikel nr 1792 en 1792.2 van het Burgerlijk Wetboek) en de goede werking (artikel nr 1792.3 van het Burgerlijk Wetboek) voor de in het contract verzekerde producten, voor zover deze erkend is voor elementen die de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.
 2. m.b.t. verborgen gebreken voor de verzekerde producten gedurende 2 jaar voor de elementen van demonteerbare uitrustingen en maximaal 10 jaar voor andere producten.

Verzekeringsattest beschikbaar op aanvraag.

Tips voor het aanbrengen
 • Het isolatiemateriaal opspannen tussen twee luchtspouwen
  Plaats in alle gevallen het isolatiemateriaal altijd tussen twee luchtspouwen om de energie-uitwisseling door straling te bevorderen.
 • De hermetische afdichting voor lucht en
  toevallige waterlekken verzekeren 

  ACTIS-isolatiematerialen moeten zodanig worden aangebracht dat ze perfect hermetisch afsluiten tegen lucht en occasioneel doorsijpelend water, en zo een garantie vormen voor een doeltreffende en duurzame isolatie. De randen elkaar 5 tot 10 cm laten overlappen. De aansluitingen bedekken met kleefband ISPDHESIF ALU.
  Belangrijk: voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat (15 x 40).
  Nieten: min. 14 mm, behalve voor TRISO-LAINE + (17 mm)
 • Varia
  • Gladde isolatie
   Bij het isoleren dient men rekening te houden met alle onderdelen van het gebouw die warmteverlies naar buiten kunnen veroorzaken: deuren, ramen, dak, schouwen en ventilatie.ACTIS-isolatie kan niet verhelpen aan fouten door slecht geïsoleerd of defect houtwerk of thermische bruggen als gevolg van constructiegebreken.
  • Schouwen en inserthaarden
   Gebruik nooit ACTIS-isolatiematerialen om een schouwleiding, een inserthaard of een  warmterecuperatie-installatie te isoleren. Respecteer de reglementaire afstand rond de schouwleidingen.
  • Opslag
   ACTIS-isolatiematerialen moeten worden opgeslagen onder dak, beschermd tegen regen of sneeuw.
  • Opgelet voor de zon
   ACTIS-isolatiematerialen mogen niet langdurig rechtstreeks in contact blijven met ultravioletstralen(buitenopsleg, plaatsing vóór afdekking, enz…). Bij het plaatsen van
   ACTIS-isolatiematerielen in open lucht, de ogen beschermen met een zonnebril indien nodig.
  • Afwerking
   Laat het isolatiemateriaal niet zichtbaar in woonruimten.Decoratief bekledingsmateriaal, zoals gipskartonplaten, moeten minimaal 10 mm dik zijn, gewone houtpanelen tussen 14 en 18 mm en door-en-door brandwerend gemaakte panelen tussen 10 en 15 mm (CSTB-gids voor interieurisolatie).

OF

OM DE PLAATSINGSTIJD IN TE SCHATTEN

Toepassingen gemiddelde : plaatsingstijd * met 2 personen
voor 20 m2 voor 100 m2
Zolder, langs de binnenzijde 1 uur < 5 uren
Op verticale wanden 1/2 uur < 2,3 uren