Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Muren > Plaatsing op houten latten

Actis Logo

   

 • ACTIS Triso-Murs+
 • ACTIS Triso-Super 9+
 • ACTIS Triso-Laine+
 • ACTIS  TB 80 (compléments d’isolation)

 • Sur mur non sain ou mur irrégulier.
 • Finition par un parement maçonné ou plaques de plâtre.
 • Permet la circulation d’air lorsque le mur est humide.
Actis vous
conseille…


… d’assurer une
étanchéité totale.


Recouvrement
des lés d’isolant : 50 à 100 mm.Agrafage tous
les 50 mm minimum le long des recouvrements (agrafes de 14 mm minimum)Recouvrir les chevauchements
d’ISO-DHÉSIF® (étanchéité à l’air et aux infiltrations
accidentelles).


Dans tous les
cas, ne pas laisser l’isolant apparent dans l’habitation.


Ne pas
laisser libres les composants en fin de lés : rabattre l’isolant et agrafer
serré (étanchéité à l’air et aux infiltrations accidentelles).

Les détails…

Préparation

Le cadre bois sera composé de parties verticales espacées de 500 mm et de
parties horizontales situées à la limite du plafond, du sol et tous les
1000 mm.


Les tasseaux doivent être positionnés à la périphérie des murs ainsi qu’au droit de chaque
recouvrement des lés.

Pose du premier léPrésentez l’isolant
ACTIS.Agrafez l’isolant bien
tendu sur les tasseaux, tous les 50 mm en périphérie du lé.

 


Pose des lés suivants

Réalisez un recouvrement
de 50 mm et recouvrez les jonctions d’ISO-DHÉSIF® ACTIS.

Réalisez de la même
manière qu’au point 2.

Finitions


Le parement sera de type plaques de plâtre sur rail,
lambris ou parois maçonnées.


Pour les plaques de plâtre sur rail, fixez les ossatures au travers de l’isolant à l’aide de distanceurs chevillés
au mur et vissez les plaques.


Pour les lambris, vissez les tasseaux au travers de l’isolant, au droit des tasseaux existants et posez les lambris.


Début de la page

Adviezen voor het isoleren van muren met Actis-isolatie op een raamwerk van latten.

Actis Logo


Voorbereiding

 • Triso-super 9 MAX
 • Triso-Laine MAX
 • Triso-Super 10
 • Triso-Super 12
 • Triso-Protec
 • Triso-murs+

 • De geringe dikte van de isolatie  optimaliseert de bewoonbare oppervlakte.

 • De ruimte aangebracht tussen isolatie en afwerking, langs de warme zijde, laat toe technische leidingen gemakkelijk aan te brengen (water, elektriciteit).

 • het “koude wand effect” wordt uitgeschakeld.

Plaatsen op lattenraamwerk

 • een raamwerk van draaglatten plaatsen langs de rand van de muren en verticaal om de 50 cm.
 • De opgespannen isolatie om de 50 mm vastnieten.
 • Overlappingen maken van 5 tot 10 cm.
 • De aansluitingen vastnieten en afdekken met ISODHESIF kleefband.
Afwerkingen

 • Ongeacht de afwerking (gipskartonplaat, lambrisering, gemetste wanden, enz.), altijd een luchtspouw van ongeveer 2 cm laten tussen isolatie en afwerking.
Tips
voor het aanbrengen
  1. Het isolatiemateriaal opspannen tussen twee luchtspouwen
   Plaats in alle gevallen het isolatiemateriaal altijd tussen twee luchtspouwen om de energie-uitwisseling door straling te bevorderen.
   Opgelet: bij isolatie bovenop het dakgebint moet onder de dakbedekking worden geventileerd.
 1. Ventilatie.
  Het ventileren van het dak is van essentieel belang en is verplicht. Een goede verluchting, door het toevoegen van ventilatiedakpannen onderaan en bovenaan nokpannen of geventileerde nokafsluitingen, zorgt voor een optimaal comfort in de zomer en voorkomt condensatieproblemen in de winter.
 2. De hermetische afdichting voor lucht en toevallige waterlekken verzekeren
  ACTIS-isolatiematerialen moeten zodanig worden aangebracht dat ze perfect hermetisch afsluiten tegen lucht en occasioneel doorsijpelend water, en zo een garantie vormen voor een doeltreffende en duurzame isolatie. De randen elkaar 5 tot 10 cm laten overlappen. De aansluitingen bedekken met kleefband
  ISPDHESIF ALU.
  Belangrijk: voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat (15 x 40).
  Nieten: min. 14 mm, behalve voor TRISO-LAINE + (17 mm)
 3. Varia
  • Gladde isolatie
   Bij het isoleren dient men rekening te houden met alle onderdelen van het gebouw die warmteverlies naar buiten kunnen veroorzaken: deuren, ramen, dak, schouwen en ventilatie.ACTIS-isolatie kan niet verhelpen aan fouten door slecht geïsoleerd of defect houtwerk of thermische bruggen als gevolg
   van constructiegebreken.
  • Schouwen en inserthaarden
   Gebruik nooit ACTIS-isolatiematerialen om een schouwleiding, een inserthaard of een warmterecuperatie-installatie te isoleren. Respecteer de reglementaire afstand rond de schouwleidingen.
  • Opslag
   ACTIS-isolatiematerialen moeten worden opgeslagen onder dak, beschermd tegen regen of sneeuw.
  • Opgelet voor de zon
   ACTIS-isolatiematerialen mogen niet langdurig rechtstreeks in contact blijven met ultravioletstralen(buitenopsleg, plaatsing vóór afdekking, enz…). Bij het plaatsen van ACTIS-isolatiematerielen in open lucht, de ogen beschermen met een zonnebril indien nodig.
  • Afwerking
   Laat het isolatiemateriaal niet zichtbaar in woonruimten. Decoratief bekledingsmateriaal, zoals gipskartonplaten, moeten minimaal 10 mm dik zijn, gewone houtpanelen tussen 14 en 18 mm en door-en-door brandwerend gemaakte panelen tussen 10 en 15 mm (CSTB-gids voor interieurisolatie).

OF

OM DE PLAATSINGSTIJD IN TE SCHATTEN

Toepassingen gemiddelde : plaatsingstijd * met 2 personen
voor 20
m2
voor 100
m2
Op
daktimmerwerk, langs buiten
<
1 uur
<
4 uren
Zolder,
langs binnen
1
uur
<
5 uren
Op
verticale wanden
1/2
uur
<
2,3 uren
*
zonder afwerking
TIP


Voor meer gemak tijdens het plaatsen, uw schroeven vooraf in een vettige substantie dompelen.

VERZEKERING


In zijn hoedanigheid van fabrikant van isolatiematerialen, heeft ACTIS bij de verzekeraar AZUR ASSURANCES IARD een contract voor beroepsverantwoordelijkheid voor fabrikanten en gelijkgestelden afgesloten onder het nr. 353.116 TPRF 257, dat recht geeft op een tienjarig verzekeringsattest, dat meer bepaald de volgende waarborgen geeft

 1. m.b.t; artikel 1792.4 van de Wet nr. 78.12 van 4 januari 1978, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fabrikant met de bouwonderneming, de aannemer van werken voor de tienjarige verantwoordelijkheid
  (artikel nr 1792 en 1792.2 van het Burgerlijk
  Wetboek) en de goede werking (artikel nr 1792.3 van het Burgerlijk Wetboek) voor de in het contract verzekerde producten, voor zover deze erkend is voor elementen die de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.
 2. m.b.t. verborgen gebreken voor de verzekerde producten gedurende 2 jaar voor de elementen van demonteerbare uitrustingen en maximaal 10 jaar voor andere producten.
De details…
Het houten raamwerk dient te bestaan uit horizontale en verticale latten met een onderlinge afstand van 750 mm.
De houten latten dienen als dusdanig verdeeld te worden dat de aanzet van de isolatie alsmede de overlappingen vastgeniet kunnen worden.

Plaatsen van de eerste strook
Plaats de ACTIS isolatie.
De isolatie goed aanspannen en om de 50 mm vastnieten op het raamwerk.

P
laatsen van de volgende stroken

Zorg ervoor dat de stroken elkaar overlappen met 50 mm en bedek de naden met ISO-DHESIF®.

Ga verder zoals aangegeven in punt 2 hierboven.

Afwerking

Afwerken kan gebeuren met gipskartonplaten op een metalen raamwerk, met een lambrisering of met een gemetselde voorzetmuur.

Voor de gipskartonplaten op metalen raamwerk dient men de draagstructuur hiervan met afstandhouders te plaatsen en de platen hierop te bevestigen.

Voor houten raamwerk dienen de latten geschroefd te worden op het reeds bestaande raamwerk achter de isolatie.