Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Op en onder vloeren

 

Toepassingen:
Het isoleren van plafonds en vloeren

Actis Logo

Beperkt de te verwarmen volumes van de woonruimten.

Verkleint de oppervlakte waarop isolatie moet worden aangebracht.

Op gemetselde en op houten vloer

Ingerichte vlieringen

 • Om een luchtlaag te behouden tussen de vloer en de isolatie, moet men latten op de vloer plaatsen.

 • De isolatie afrollen en op die latten spannen.

 • Overlappingen van 5 tot 10 cm maken.

 • De aansluitingen bedekken met kleefband ISODHESIF® ALU.

 • Tegen de wanden een opstaande rand van ongeveer 8 cm maken en deze met een roeflat bevestigen.

 • De vloerbalkjes plaatsen en daarop de vloer leggen

Onder betonnen vloer
 • Onder en rondom de vloer roeflatten aanbrengen

 • De isolatie op regelmatige afstanden vastnieten.

 • Overlappingen van 5 tot 10 cm maken.

 • De aansluitingen bedekken met kleefband ISODHESIF® ALU.

Afwerking met gipskartonplaten

 • De ophangingen op de roeflatten aanbrengen.

Afwerking met lambrisering

 • Loodrecht op de eerste roeflatten een tweede rij roeflatten schroeven.

Verwarmde vloer

 • De isolatie op een zuiver en glad oppervlak uitrollen en rondom opstanden van 10 cm maken.
 • De banen rand tegen rand leggen.
 • De voegen afdekken met kleefband ISODHESIF® ALU.
 • Het verwarmingssysteem van de vloer plaatsen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Onder kleine daksparren

 • De isolatie rechtstreeks onder de kleine daksparren vastnieten en een afhanging van 5 cm tegen de muur maken.
 • Overlappingen van 5 tot 10 cm maken.
 • De aansluitingen bedekken met kleefband ISODHESIF® ALU.
 • De roeflatten dwars door de isolatie vastschroeven.

Afwerking met gipskartonplaten

 • De houders dwars door de isolatie vastschroeven.

Afwerking met lambrisering

 • De roeflatten dwars door de isolatie vastschroeven.