Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Op en onder vloeren > Plaatsing onder een betonnen vloer

Adviezen voor het plaatsen van Actis-isolatie onder een vloer in beton of welfsels.

Actis Logo

 • Triso-Murs+
 • Triso-Super 9 MAX
 • Triso-Super 10
 • Triso-Super 12
 • Triso-Laine MAX
 • TB 80 (als aanvullende isolatie)


 • Door het plaatsen van  ACTIS-isolatie verkrijgt u een opmerkelijke ruimtewinst in de hoogte.

 • Rookklasse F1 (Triso-Murs+ & Triso-Super 9+)

 • Brandklasse: Euroklasse Bs1d0 (TB 80)

 • Draaglatten bevestigen onder de vloer en rondom.
 • Zorg voor een luchtspleet (min. 40 mm tussen isolatiemateriaal en de onderkant van de betonvloer.
 • Isolatiemateriaal regelmatig vastnieten.
 • Overlappingen van 5 tot 10 cm maken.
 • Vastnieten en bedekken met ISO-DHESIF kleefband.
 • Kleefband bedekken met een mechanische bevestiging (klemlat).

Afwerking met gipskartonplaten

 • Ophangingslatten op de draaglatten aanbrengen.
 • Zorg voor een luchtspleet (min. 20 mm tussen isolatiemateriaal en gipskartonplaat.

Afwerking met lambrisering

 • Voor de afwerking een tweede rij draaglatten dwars over de eerste rij plaatsen en vastschroeven.
 • Zorg voor een luchtspleet (min. 20 mm tussen isolatiemateriaal en lambrisering.
Tips voor het aanbrengen
  1. Het isolatiemateriaal opspannen
   tussen twee luchtspouwen

   Plaats in alle gevallen het isolatiemateriaal altijd tussen twee luchtspouwen om de energie-uitwisseling door straling te bevorderen.
   Opgelet: bij isolatie bovenop het dakgebint moet onder de dakbedekking worden geventileerd.
 1. Ventilatie.Het ventileren van het dak is van essentieel belang en is verplicht. Een goede verluchting, door het toevoegen van ventilatiedakpannen onderaan en bovenaan nokpannen of geventileerde nokafsluitingen, zorgt voor een optimaal comfort in de zomer en voorkomt condensatieproblemen in de winter.
 2. De hermetische afdichting voor lucht en toevallige waterlekken verzekerenACTIS-isolatiematerialen moeten zodanig worden aangebracht dat ze perfect hermetisch afsluiten tegen lucht en occasioneel doorsijpelend water, en zo een garantie vormen voor een doeltreffende en duurzame isolatie. De randen elkaar 5 tot 10 cm laten overlappen. De aansluitingen bedekken met kleefband ISPDHESIF ALU.
  Belangrijk: voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat (15 x 40).Nieten: min. 14 mm, behalve voor TRISO-LAINE + (17 mm)
 3. Varia
  • Gladde isolatieBij het isoleren dient men rekening te houden met alle onderdelen van het gebouw die warmteverlies naar buiten kunnen veroorzaken:  deuren, ramen, dak, schouwen en ventilatie.ACTIS-isolatie kan niet verhelpen aan fouten door slecht geïsoleerd of defect houtwerk of thermische bruggen als gevolg van constructiegebreken.
  • Schouwen en inserthaarden
   Gebruik nooit ACTIS-isolatiematerialen om een schouwleiding, een inserthaard of een warmterecuperatie-installatie te isoleren. Respecteer de reglementaire afstand rond de schouwleidingen.
  • OpslagACTIS-isolatiematerialen moeten worden opgeslagen onder dak, beschermd tegen regen of sneeuw.
  • Opgelet voor de zon
   ACTIS-isolatiematerialen mogen niet langdurig rechtstreeks in contact blijven met ultravioletstralen (buitenopsleg, plaatsing vóór afdekking, enz…). Bij het plaatsen van ACTIS-isolatiematerielen in open lucht, de ogen beschermen met een zonnebril indien nodig.
  • Afwerking
   Laat het isolatiemateriaal niet zichtbaar in woonruimten.Decoratief bekledingsmateriaal, zoals gipskartonplaten, moeten minimaal 10 mm dik zijn, gewone houtpanelen tussen 14 en 18 mm en door-en-door brandwerend gemaakte panelen tussen 10 en 15 mm (CSTB-gids voor interieurisolatie).

OF

OM DE PLAATSINGSTIJD IN TE SCHATTEN

Toepassingen gemiddelde plaatsingstijd * met 2 personen
voor 20 m2 voor 100 m2
Op daktimmerwerk, langs buiten < 1 uur < 4 uren
Zolder, langs binnen 1 uur < 5 uren
Met verticale wanden 1/2 uur < 2,3 uren
* zonder afwerking
TIP


Voor meer gemak tijdens het plaatsen, uw schroeven vooraf in een vettige substantie dompelen.

VERZEKERING


In zijn hoedanigheid van fabrikant van isolatiematerialen, heeft ACTIS bij de verzekeraar AZUR ASSURANCES IARD een contract voor beroepsverantwoordelijkheid voor fabrikanten en gelijkgestelden afgesloten onder het nr. 353.116 TPRF 257, dat recht geeft op een tienjarig verzekeringsattest, dat meer bepaald de volgende waarborgen geeft.

 1. m.b.t; artikel 1792.4 van de Wet nr. 78.12 van 4 januari 1978, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fabrikant met de bouwonderneming, de aannemer van werken  voor de tienjarige verantwoordelijkheid (artikel nr 1792 en 1792.2 van het Burgerlijk  Wetboek) en de goede werking (artikel nr 1792.3 van het Burgerlijk Wetboek) voor de in het contract verzekerde producten, voor zover deze erkend is voor elementen die de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.
 2. m.b.t. verborgen gebreken voor de verzekerde producten gedurende 2 jaar voor de elementen van demonteerbare uitrustingen en maximaal 10 jaar voor andere producten.