Delba > Actis > Actis Multireflecterende isolatie > Principes > Actis Technology > Toepassing & Plaatsing > Op en onder vloeren > Plaatsing op een verwarmde vloeren

 

Adviezen voor het plaatsen van Actis-isolatie onder een verwarmde vloer.

Actis Logo

 • Triso-Sols


 • Door het plaatsen van  ACTIS-isolatie Triso-Sols verkrijgt u een opmerkelijke ruimtewinst in de hoogte.

 • Zorgt voor een gelijkmatige spreiding van met warm water verwarmde vloeren.

 • Door de omslag van het isolatiemateriaal tegen de muur voorkomt men thermische bruggen.

 • Isolatiemateriaal afrollen op een zuivere gladde ondergrond en een omslag van 10 cm tegen de muur maken.
 • De randen van de stroken isolatiemateriaal tegen elkaar leggen (geen overlappingen maken!)
 • Kleefband ISODHESIF op de voegen aanbrengen.
 • Het vloerverwarmingssysteem aanbrengen volgens de regels en normen van de leverancier.
De details…

Voorbereiding

 
Reinig de vloer teneinde deze stofvrij, droog en effen te maken.

 

Plaatsing van de eerste strook

 
D
e isolatie afrollen en 100 mm laten oplopen tegen de muurzijde om een goede perifere isolatie te verzekeren.


Plaatsing van de
volgende stroken

 
De tweede strook naast de eerste leggen, zonder overslag. Alleen het geruite polyaanvel deze overlapping laten maken.
Alle naden afkleven met ISODHESIF ALU ®.

 Afwerking

 
Plaatsing van de vloerverwarming (verwarmingsbuizen en omgevende chape)
conform de voorschriften van de leverancier.

Tips voor het aanbrengen
  1. Het isolatiemateriaal opspannen tussen twee luchtspouwen
   Plaats in alle gevallen het isolatiemateriaal altijd tussen twee luchtspouwen om de energie-uitwisseling door straling te bevorderen.
   Opgelet: bij isolatie bovenop het dakgebint moet onder de dakbedekking worden geventileerd
 1. Ventilatie.Het ventileren van het dak is van essentieel belang en is verplicht. Een goede verluchting, door het toevoegen van ventilatiedakpannen onderaan en bovenaan nokpannen of geventileerde nokafsluitingen, zorgt voor een optimaal comfort in de zomer en voorkomt condensatieproblemen in de winter.
 2. De hermetische afdichting voor lucht en toevallige waterlekken verzekeren
  ACTIS-isolatiematerialen moeten zodanig worden aangebracht dat ze perfect hermetisch afsluiten tegen lucht en occasioneel doorsijpelend water, en zo een garantie vormen voor een doeltreffende en duurzame isolatie. De randen elkaar 5 tot 10 cm laten overlappen. De aansluitingen bedekken met kleefband ISPDHESIF ALU.
  Belangrijk: voor een totale afdichting, de aansluitingen en de kleefband bedekken met een klemlat (15 x 40).Nieten: min. 14 mm, behalve voor TRISO-LAINE + (17 mm)
 3. Varia
  • Gladde isolatieBij het isoleren dient men rekening te houden met alle onderdelen van het gebouw die warmteverlies naar buiten kunnen veroorzaken: deuren, ramen, dak, schouwen en ventilatie.ACTIS-isolatie kan niet verhelpen aan  fouten door slecht geïsoleerd of defect houtwerk of thermische bruggen als gevolg van constructiegebreken.
  • Schouwen en inserthaarden
   Gebruik nooit ACTIS-isolatiematerialen om een schouwleiding, een inserthaard of een warmterecuperatie-installatie te isoleren. Respecteer de reglementaire afstand rond de schouwleidingen.
  • Opslag
   ACTIS-isolatiematerialen moeten worden opgeslagen onder dak, beschermd tegen regen of sneeuw.
  • Opgelet voor de zon
   ACTIS-isolatiematerialen mogen niet langdurig rechtstreeks in contact blijven met ultravioletstra.len(buitenopsleg, plaatsing vóór afdekking, enz…). Bij het plaatsen van ACTIS-isolatiematerielen in open lucht, de ogen beschermen met een zonnebril indien nodig.
  • Afwerking
   Laat het isolatiemateriaal niet zichtbaar in woonruimten.Decoratief bekledingsmateriaal, zoals gipskartonplaten, moeten minimaal 10 mm dik zijn, gewone houtpanelen tussen 14 en  18 mm en door-en-door brandwerend gemaakte panelen tussen 10 en 15 mm (CSTB-gids voor interieurisolatie).

OF

OM DE PLAATSINGSTIJD IN TE SCHATTEN

Toepassingen gemiddelde plaatsingstijd * met 2 personen
voor 20 m2 voor 100 m2
Op daktimmerwerk, langs buiten < 1 uur < 4 uren
Zolder, langs binnen 1 uur < 5 uren
Met verticale wanden 1/2 uur < 2,3 uren
* zonder afwerking
TIP


Voor meer gemak tijdens het plaatsen, uw schroeven vooraf in een vettige substantie dompelen.

VERZEKERING


In zijn hoedanigheid van fabrikant van isolatiematerialen, heeft ACTIS bij de verzekeraar AZUR ASSURANCES IARD een contract voor beroepsverantwoordelijkheid voor fabrikanten en gelijkgestelden afgesloten onder het nr. 353.116 TPRF 257, dat recht geeft op een tienjarig verzekeringsattest, dat meer bepaald de volgende waarborgen geeft.

 1. m.b.t; artikel 1792.4 van de Wet nr. 78.12 van 4 januari 1978, over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de fabrikant met de bouwonderneming, de aannemer van werken  voor de tienjarige verantwoordelijkheid (artikel nr 1792 en 1792.2 van het Burgerlijk Wetboek) en de goede werking (artikel nr 1792.3 van het Burgerlijk Wetboek) voor de in het contract verzekerde producten, voor zover deze erkend is voor elementen die de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken.
 2. m.b.t. verborgen gebreken voor de verzekerde producten gedurende 2 jaar voor de elementen van demonteerbare uitrustingen en maximaal 10 jaar voor andere producten.