Chantiers de l’innovation 25 & 26 november 2021 in Lissabon (Hoofdstad van Portugal)

Technisch Seminarie van « Pôle Habitat FFB »

De HYBRIS isolatie behaalt de internationale certificatie

« Cradle to Cradle® »

Op 01.01.2022 zal de RE2020, waarvan één van de doelstellingen is het impact van de koolstof (CO2) van de gebouwen te verminderen, van toepassing worden.

De reflecterende isolatie met honingraatstructuur HYBRIS bekomt de internationale certificatie “Cradle to Cradle®”. Weldra zal dus een organisme moeten opgericht worden dat zal instaan voor de afval in de bouwsector.

Een sterk engagement voor het milieu zal meer dan ooit op de eerste plaats dienen te komen voor de industriëlen, zoals ook ACTIS reeds de ontwikkeling van duurzame producten als doelstelling heeft.

Het bekomen van het internationale certificaat Cradle to Cradle® is de laatste illustratie van de eco-verantwoordelijkheidszin, die al sinds 2003 ingeschreven staat in het DNA van de onderneming.

HYBRIS is de eerste gecertificeerde Cradle to Cradle® isolatie in Frankrijk.

Hierbij wordt het positieve impact onderzocht dat het product heeft op de gezondheid en op het milieu, en dit vanaf de fabricage tot de recyclage.

Geëvalueerd door Upcyclea (organisme dat de recycleerbaarheid van de producten onderzoekt) en (in tegenstelling met de traditionele recyclage) eist dat de kwaliteit van de grondstoffen en haar derivaten, gedurende de talrijke levenscyclussen van het product, hetzelfde blijft. Het is het enige gecertificeerde instituut dat door “Cradle to Cradle®” erkend wordt en waarvan nu de HYBRIS isolatie van ACTIS zopas de betrokken certificatie heeft bekomen, overeenkomstig het lastenboek “C2C Certified Product Standard, version 3.1”.

 

Dit is gebaseerd op 5 criteria van essentiële duurzaamheidsregels :

  • Gezonde materialen

  • Hergebruik van de materialen

  • Het benutten van herbruikbare energie in functie van de CO2 uitstoot

  • Het waterbeheer

  • De sociale verantwoordelijkheidszin

Door het verkrijgen van deze onderscheiding voor zijn reflecterende honingraat isolatie HYBRIS, bevestigt ACTIS zijn wil om steeds producten voor te stellen die respectvol zijn voor mens en milieu en dit gedurende hun ganse levensduur.

 

“Cradle to Cradle ®”

Van GRONDSTOF => FABRICATIE => TRANSPORT => DISTRIBUTIE => VERBRUIK => EINDE LEVENSDUUR => terug naar GRONDSTOF

Een gamma circulaire isolaties.

Dank zij haar samenstelling, is de honingraat isolatie HYBRIS 100 % recycleerbaar tot in het oneindige toe. Ze wordt gerecupereerd, vermalen en hergebruikt onder de vorm van balletjes in het productieproces. Op deze wijze worden alle overschotten, afgesneden stukken, … , gerecycleerd in een proces van “zonder afval”.

Daar ze geen CFK’s of schadelijke stoffen (formaldehyde, fenol, …) bevat, is HYBRIS gegarandeerd niet irriterend. Ze wordt A+ geklasseerd voor de luchtkwaliteit binnenshuis volgens de norm NF EN ISO 16000.

De honingraat technologie van de reflecterende HYBRIS isolatie is gebaseerd op het gebruik van het natuurlijk isolerend vermogen van lucht die opgesloten zit tussen twee films met lage emissie.

Haar celstructuur laat tot een massa holtes te creëren met stilstaande lucht. Daardoor is er ook minder grondstof nodig en bijgevolg ook minder energetische bronnen (water, elektriciteit, ….) voor haar productie.

 

De honingraat technologie van de HYBRIS isolatie.

Het geringe gewicht van deze isolatie met celstructuur beperkt ook aanzienlijk het gebruik van brandstof in het transport en laat toe om meer volume per pallet te stapelen.

Al deze elementen zorgen ervoor dat slechts een zeer kleine koolstof voetafdruk wordt achtergelaten : emissie van 2,39 CO2/m² voor 105 mm.

Met een C2C gecertificeerde HYBRIS , genieten de professionelen in de bouwsector van een duurzame en kwaliteitsvolle isolatie en hebben ze bovendien de verzekering te kunnen voldoen aan de milieuvereisten van de nieuwe reglementeringen.

Uiteindelijk, dank zij deze “Cradle tot Cradle ®” certificatie, wordt eveneens de sociale politiek van ACTIS erkend.