Actis , die zich bestendig inzet voor het milieu,
wordt een mecenas van het “Canal du Midi”.


Reeds 40 jaar actief voor het behoud van het Franse architecturale erfgoed en als onderdeel van haar MVO-aanpak, heeft ACTIS zich aangesloten bij de club van zakelijke beschermheren van het “Canal du Midi” om dit “juweel” te beschermen.

 

3 februari 2022

Het “Canal du Midi”, een bedreigd kunstwerk.

Het Canal du Midi staat sinds 1996 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is één van de oudste kanalen van Europa. Het is 240 km lang en wordt beschouwd als het grootste civieltechnische werk van de 17de eeuw. Het vormt een belangrijk historisch, cultureel en ecologisch erfgoed voor de toeristische en economische ontwikkeling van de regio.

Als uitzonderlijk architectonisch juweeltje, wordt het nochtans bedreigd door een ongeneeslijke ziekte, “de gekleurde kanker”, een microscopisch kleine schimmel die de platanen langs het Canal du Midi decimeert.

Geconfronteerd met de urgentie van deze situatie en om een ​​uitgebreid programma voor het opnieuw inplanten van bomen te lanceren, heeft “Bevaarbare Waterwegen in Frankrijk” (Voies Navigables de France) de “Club van Kunstbeschermende Bedrijven van het Canal du Midi” opgericht, die de economische spelers samenbrengt, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het grondgebied en de inzet voor milieu, erfgoed en cultuur.  ACTIS stelt zich hier als doel om zijn bijdrage te leveren aan de herbeplanting van de bomen.

 

 

ACTIS, een onderneming met verantwoordelijkheidszin.

Gehecht aan haar regionale wortels en aan het behoud van het erfgoed en het milieu, sloot ACTIS zich natuurlijk aan bij de kring van beschermheren van het “Canal du Midi”.

ACTIS heeft zich ook zelf altijd ingezet voor een meer verantwoorde aanpak op alle niveaus van het bedrijf. Dankzij hun samenstelling zijn haar reflecterende honingraat isolaties 100% oneindig recycleerbaar. Zo biedt ACTIS producten aan die steeds meer respect hebben voor mens en milieu, gedurende hun hele levenscyclus.

Zich ervan bewust dat de architectuur van Franse gebouwen een kostbaar bezit is, ondersteunt ACTIS dagelijks de professionele dakdekkers door hen producten aan te bieden die het uiterlijk van oude gebouwen niet wijzigt. Het is met deze bedoeling dat ACTIS de kandidatuur van de dakdekkers-zinkwerkers van Parijs bij het Immaterieel Cultureel Werelderfgoed van Unesco in 2020 steunde.

Al deze acties maken deel uit van de MVO-aanpak van het bedrijf en haar wens om zowel lokaal als nationaal de rijkdom van deze unieke Franse omgeving te helpen behouden.

MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

RSE = Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des Entreprises